• Ραψωδία ειρήνης, έργο 4 (για συμφωνική ορχήστρα), 1972
  • Συμφωνική σουίτα, έργο 6 «θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία», 1982
  • Μελοποίηση των πέντε πρώτων ποιημάτων του Κ.Π.Καβάφη: Άνοιξη-Φθινόπωρο 1983 (ήτοι με χρονολογική σειρά: Ιθάκη , Πόλις, Θερμοπύλες, Για να'ρθουν, Όσο μπορείς).
  • Τα υπόλοιπα 31 τραγούδια σε ποίηση Κ.Π.Καβάφη μελοποιήθηκαν από το 1986 και μέχρι το 2010, σε διαφορετικές περιόδους. (Καβαφικός Κύκλος, 36 τραγούδια, η Καβαφική τριλογία).
  • 150 τραγούδια χωρίς λόγια, 1985 έως 2012, καταχωρημένα σε τρία τεύχη και τα οποία δεν επιθυμώ ακόμα να δημοσιοποιήσω.
  • Συμφωνία Νο1 της Στουτγάρδης, σε ΝΤΟ ελάσσονα, έργο 12, φθινόπωρο 1983-Άνοιξη 1986, αφιερωμένη στον Κ.Π.Καβάφη.
  • Ολυμπιακή συμφωνία Νο2, σε ΦΑ μείζονα, έργο 18, Άνοιξη 1989-Καλοκαίρι 1990
  • Συμφωνία Νο3 σε ΡΕ ελάσσονα, έργο 44, Καλοκαίρι 1998-Άνοιξη 2000.
  • 6 εορταστικά τραγούδια, έργο 67, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2011
  • Ορατόριο: Τα Πλοία της Τέχνης, με βάση το πεζό κείμενο του Κ.Π.Καβάφη «τα πλοία», έργο 68 για 4 φωνές, μεγάλη ορχήστρα και χορωδία.